1396-11-03 13:42
دیدار مدیرعامل و معاون توانبخشی انجمن ام‌اس ایران با معاون توانبخشی سازمان بهزیستی
صبح امروز ۹۶/۱۱/۰۳ جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام‌اس ایران به همراه جناب آقای نجفی معاون توانبخشی انجمن مهمان معاون توانبخشی سازمان بهزیستی آقای نحوی‌نژاد بودند. در این نشست مقرر شد:

دیدار مدیرعامل و معاون توانبخشی انجمن ام‌اس ایران با معاون توانبخشی سازمان بهزیستی


صبح امروز ۹۶/۱۱/۰۳ جناب آقای هوشمند مدیر عامل انجمن ام‌اس ایران به همراه جناب آقای نجفی معاون توانبخشی انجمن مهمان معاون توانبخشی سازمان بهزیستی آقای نحوی‌نژاد بودند.
در این نشست مقرر شد:

نظر شما