1396-09-04 09:11

 

سخنی دیگر با جوانترین اعضاء خانواده ام اس- کودکان و نوجوانان

 

اگر شما، بیننده قدیمی سایت ما باشید می دانید که بارها گفته ایم که رژیم غذائی می تواند به طریقی، بر بیماری ام اس اثر گذار باشد اگر چه هیچ ماده غذائی نیست که بتواند بیماری ام اس را ایجاد کند و یا آن را درمان نماید اما بر اساس مطالعات انجام شده بعید نیست که در سیربیماری اثرگذار باشد. به این معنا که مصرف غذاهای چرب اثری منفی و مصرف سبزیجات و میوه جات تازه اثری مثبت روی سیر بیماری دارد. حال می خواهیم نتیجه مطالعه ای جدید را که اثر تغذیه را بر ام اس کودکان و نوجوانان بررسی کرده، به اطلاعتان برسانیم. در این مطالعه کودکانی که برای حداکثر 4 سال مبتلا به بیماری ام اس بودند از نظر مصرف انواع مواد غذائی مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه هائی که این افراد پرمیکردند حاوی سوالاتی بود که میزان کالری دریافتی، مصرف چربی ها، سبزیجات و دیگر مواد غذائی آنها را مشخص میکرد. سیر بیماری این بچه ها از زمان شروع مطالعه تا اولین حمله مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که گرفته شد این بود که کودکانی که چربی بیشتری مصرف کرده بودند، حملات را بیشتر تجربه کرده بودند و برعکس کودکانی که سبزیجات بیشتری مصرف کرده بودند ، با احتمال بروز حمله کمتری روبرو بودند.

لذا به نظر می رسد دوستان نوجوان و جوان مبتلا به ام اس هم همانند افراد بزرگسال، باید مصرف غذاهای چرب را محدود کنند تا بیماریشان سیر بهتری داشته باشد.

نظر شما