1396-08-29 10:46
برگزاری نشست میان دوره ای انجمنهای ام.اس کشور به میزبانی انجمن ام.اس گلستان.
برگزاری نشست میان دوره ای انجمنهای ام.اس کشور به میزبانی انجمن ام.اس گلستان.

برگزاری نشست میان دوره ای انجمنهای ام.اس کشور به میزبانی انجمن ام.اس گلستان.

نشست میان دوره ای انجمن های ام اس سراسر کشور به میزبانی انجمن ام اس استان گلستان باحضور جناب آقای دکتر نحوی نژاد معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور.
و مدیران انجمنهای کل کشور هم اکنون در شهر گرگان در حال برگزاریست

برای دیدن عکس ها اینجا راکلیک کنید.

نظر شما