1396-06-20 12:28

 

 

 

باکترهای روده، راهی نو برای درمان ام اس

 

بر اساس مطالعه ای که در بیمارستان Mayo clinic در امریکا انجام گرفته، به نظر می رسد نوعی میکروب در روده انسان ممکن است بتواند به درمان بیماریهای خود ایمن از جمله  ام اس کمک نماید.

محققین در این تحقیق تاثیر نمونه های حاوی میکروب روده مبتلایان به ام اس را روی مدل حیوانی (موشی) ام اس مورد بررسی قرار دادند. آنها سه نوع مختلف این باکتری ها را مطالعه کردند. از این سه نوع ، یکی با نام Preuotella Histicola به دلیل اثرش بر روی بیماری های خود ایمن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. آنها دریافتند این میکروب که از روده انسان کشت داده میشود، می تواند دو نوع سلول ایمنی را که واکنش های التهابی را شروع می کنند کاهش دهند. همچنین این میکروب قادراست برخی سلول های ایمنی یعنی لمفوسیت های نوع T و نوعی از ماکروفاژها را که بیماری های التهابی را تخفیف می دهند، افزایش دهد.

اگرچه این کشف هنوز در مراحل بسیار ابتدائی قرار دارد اما اگر دانشمندان موفق شوند با استفاده از این باکتری ها داروهائی برای درمان ام اس بسازند، در واقع دریچه ای نو را در دنیای ام اس گشوده اند.

نظر شما