1396-06-12 10:26

ً دوستان مبتلا به ام اس اسب سواری را امتحان کنید ً

 

خلاصه

 

دریک تحقیق آلمانی بر روی 70 فرد مبتلا به ام اس، انها که از روش ً اسب درمانی ً استفاده کرده بودند در خصوص تعادل، خستگی، سفتی پا و کیفیت زندگی بهبودی بیشتری از خودنشان دادند.

 

جزئیات

 

از نظر ادبی، کلمه هیپوتراپی Hippo therapy به معنای ً درمان با کمک اسب ً می باشد.در زبان یونانی، هیپوس Hippos به معنای اسب است و هیپوتراپی در واقع یکی از روش های توانبخشی محسوب میگردد . پرواضح است که هیپوتراپی با اسب سواری معمولی تقاوت میکند و در واقع طراحی برنامه درمانی با اسب کاری علمی و تخصصی است و در حیطه کار توانبخشی قرار می گیرد مانند آب درمانی ... . فیزیوتراپیست ها از حرکات اسب برای بهبود تعادل و کنترول وضعیتی فرد ، کاردرمانگرها از آن برای بهبود حرکات ظریف دستها و توجه استفاده می کنند و گفتاردرمانگرها برای افزایش توانمندی در برقراری ارتباط و بهبود مهارت های شناختی.

 

درباره مطالعه:

 

در مطالعه مورد بحث ما 70 فرد مبتلا به ام اس، در هفته نیم ساعت و به مدت 12 هفته، برنامه اسب درمانی را دریافت کردند. این افراد که دچار اختلال تعادل، سفتی پا (Spasticity) و خستگی بودند پس از پایان مطالعه، بطور قابل توجهی در مقایسه با گروهی که ً اسب درمانی ً نگرفته بودند در تمام زمینه های فوق بهبودی نشان دادند و کیفیت زندگی آنها نیز بهتر شد.

در حال حاضر اسب درمانی در کشور ما به عنوان یک روش درمانی رایج وجود ندارد ولی دوستان می توانند اسب سواری را البته با رعایت کامل مسائل ایمنی، امتحان کنند.

نظر شما