1396-03-29 10:42

سلول های بنیادی و نقش آنها در بیماری ام اس- روزنه ای به سوی آفتاب.

 

 

سلول های بنیادی چه هستند؟

 

اغلب سلول ها در بدن ما فقط قادر به انجام اعمال اختصاصی خود هستند و اعمال سایر    سلول ها را نمی توانند انجام دهند مثلاً سلول عصبی نمی تواند کار سلول دستگاه گوارش را انجام دهد و یا سلول موجود در جداره روده نمی تواند کار سلول پوست را انجام دهد، به عبارت دیگر این سلول ها تخصص یافته هستند. برخلاف  سلول های تخصص یافته، سلول هائی هستند که با عنوان سلول های بنیادی آنها را می شناسیم. این سلول ها عمل اختصاصی ندارند و در واقع دو ویژگی عمده دارند: 1- توانائی ساختن نمونه های زیادی مانند خود را دارند. 2- توانائی تبدیل شدن به هر سلول تخصصی دیگر را دارا هستند.

درمان باسلول های بنیادی در واقع درمان هائی هستند که یا از سلول های بنیادی استفاده می کنند و یا آنها را هدف قرار می دهند. این باور وجود دارد که این نوع درمان ها قاردند سلول های آسیب دیده را ترمیم کنند و یا سلول های جدید و سالم را جانشین آنها کنند. همچنین استفاده از این روش درمانی می تواند از وقوع آسیب هم جلوگیری نماید.

محققین معتقدند که سلول های بنیادی ممکن است روزی بتوانند ام اس را درمان کنند اما واقعیت این است که تحقیقات مرتبط با سلول های بنیادی در ام اس هنوز در مراحل بسیار ابتدائی است و در حال حاضر هیچ درمان اثبات شده ای به این روش ، برای بیماری ام اس وجود ندارد.

 

تحقیقات سلول های بنیادی در ام اس

شاید از خود بپرسید این سلول های معجزه گر را از کجا می توان تهیه کرد؟ منشاء این سلول ها به دو دسته تقسیم میشوند.

  

1-  سلول های بنیادی خونزا (Hematopoietic)

 

این سلول ها که به اختصار آنها (HSCs ) می گویند، نوعی سلول های بنیادی بالغ هستند که در مغز استخوان ساخته میشوند و این توانائی را دارند که سلول های مختلف خونی را تولید کنند. اگرچه تحقیقات از این نوع در بیماری ام اس تاکنون برروی گروه های کوچکی از مبتلایان انجام گرفته ولی موفقیت هائی را بخصوص در مبتلایان به ام اس تهاجمی (فرم های شدید ام اس) از خود نشان داده است.

 

2-  سلول های بنیادی مزانشیمال

 

این سلول ها در قسمت های مختلف بدن وجود دارند و اغلب از مغز استخوان، پوست و نسج چربی بدست می آیند. آنها قادرند انواع گوناگون سلول ها را در بدن ایجاد کنند از جمله عضله و غضروف. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد شاید این سلول ها بتوانند در سیستم عصبی سبب دوباره سازی غلاف میلین شوند (میلین ماده ای ساخته شده از چربی و پروتئین است که به شکل غلافی سرتاسر رشته های عصبی را پوشانده است و سبب انتقال سریع تر پیام در طول این رشته ها می شود.) همچنین به نظر می رسد این نوع سلول ها اثرات مثبتی برروی سیستم ایمنی داشته باشند.

تاکنون چند مطالعه در مقایس کوچک، اثرات مثبت و عوارض درمان با این سلول ها را که از خود فرد مبتلا گرفته شده، بررسی کرده اند و نتایج اولیه خوبی داشته اند.

تاکید می کنیم که در حال حاضر هیچ درمان  تائید شده ای با استفاده از سلول های بنیادی در بیماری ام اس وجود ندارد و دوستان مبتلا به ام اس باید آگاه باشند که فقط در قالب تحقیقات می توانند از این نوع درمان استفاده کنند.

نظر شما