1396-03-29 10:36

 

 

 

خبری خوب درباره داروی فینگولی مود

 

شرکت نوارتیس، سازنده داروی فینگولی مود اعلام کرده است که نتایج یک مطالعه IV (یعنی مطالعه ای که پس از ورود به بازار و در دنیای واقعی انجام میشود نه صرفاً در گروه های تحقیقاتی) نشان داده است که اغلب مصرف کنندگان این دارو به هیچ شکلی فعالیت بیماری را از خود نشان نداده اند (برای مدت 16 ماه) به عبارت دیگر 60% این افراد نه دچار حمله بیماری شدند، نه علائم فعالیت بیماری را در MRI نشان دادند و نه دچار افزایش ناتوانی شدند. در حدود 58% آنها هم میزان کاهش حجم مغز برابر با این میزان در افراد غیر مبتلا به ام اس بود. در یک جمله 38% آنها هیچ یک از 4 بازوی فعالیت بیماری را (یعنی بروز حملات / ایجاد ضایعات فعال در MRI / پیشرفت ناتوانی و کاهش حجم مغز) از خود نشان ندادند.

این مطالعه اولین مطالعه ای است که اثرات فینگولی مود را پس از ورود به بازار بررسی کرده است و به نظر می رسد می توان این دارو را (و معادل های ایرانی آن فینگولید و فینگولیا) داروی بسیار موثری برای کنترول فعالیت بیماری حتی در درازمدت تلقی کرد.

نظر شما