گزارش تصویری - برگزاری کمیته علمی و سمپوزیوم انجمن ام اس ایران