گزارش تصویری - برگزاری کمیته علمی انجمن ام اس در روز 8 آبان 94