گزارش تصویری - اولین همایش تولید کنندگان ایرانی داروهای ام اس پنجشنبه شب با مشارکت انجمن ام اس ایران