گزارش تصویری - برگزاری مراسمی با حضور بیماران ام اس، هنرمندان و خوانندگان