گزارش تصویری - اطلاع رسانی روز جهانی در ایستگاه مترو