گزارش تصویری - زارش تصویری مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنرهای تجسمی ذر حمایت از بیماران ام اس