گزارش تصویری - گزارش تصویری جشنواره غذای تسنیم،به نفع بیماران ام اس ۶اسفند ۹۵