اعضاء هیات مدیره

مواد غذایی ایجاد کننده نفخ و ضد نفخ

مواد غذایی ایجاد کننده نفخ و ضد نفخ

مواد غذایی ایجادکننده نفخ و ضد نفخ را بشناسید


اگر معمولا زیاد دچار نفخ میشوید بهترست به مواد غذایی که مصرف میکنید بیشتر دقت کنید و برای رفع نفخ از این خوراکیهای ضد نفخ استفاده کنید.

Date

03 تیر 1399

Tags

ام اس