اعضاء هیات مدیره

رحمت اله حافظی

رحمت اله حافظی

سمت: عضو هیات مدیره انجمن ام اس ایران

 تحصیلات : متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

Date

24 شهریور 1399

Tags

اعضاء هیات مدیره