کارگزاری بیمه ...

کارگزاری بیمه ...

کارگزاری رسمی بیمه سروش امید ایرانیان متعلق به انجمن ام اس ایران میباشد که توسط بیماران اداره شده و همه عواید حاصل از فعالیت این شرکت صرف کمک هزینه دارو ،درمان و توانبخشی بیماران ام اس نیازمند میشود . بنابراین شما بزرگواران میتوانید با تهیه بیمه نامه های مورد نیازتان از طریق این کارگزاری  حامی این عزیزان باشید .

لازم به ذکر است امکان تهیه بیمه نامه از کلیه شرکت های بیمه گر برای شما فراهم است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 

66959355

09391570374

09121236889

Date

08 مرداد 1399

Tags

بیمه سروش امید ایرانیان