اطلاعیه توان افزایی و اشتغال

اطلاعیه توان افزایی و اشتغال

اطلاعیه توان افزایی و اشتغال

بنام خدا

 

اعضا محترم انجمن های ام اس

 

 خود اتکایی و استقلال بیماران ام اس از نظر مادی و معنوی از اهداف اساسی انجمن ام اس ایران می باشد. به این منظور انجمن فعالیت های متعددی اعم از تاسیس شرکت تعاونی اشتغال زایی، شرکت کارگزاری بیمه، صدور گواهی خود اشتغالی، برگزاری دوره های فنی و حرفه ای و ... نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی، کارگاه آموزشی و تولیدی خیاطی نموده است. اما گام مهم و اساسی برای برنامه ریزی اشتغال اعضای انجمن داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از توانمندی ها و تحصیلات آنان است که بتواند مبنای مذاکره برای ایجاد فرصت های شغلی یا بخش های دولتی و خصوصی قرار گیرد. به همین منظور از شما تقاضا می شود فرم مشخصات پیوست را تکمیل فرمائید تا نام شما در بانک اطلاعات اشتغال انجمن وارد شود.

انجمن ام اس ایران

 

لطفا جهت تکمیل فرم ثبت نام کلیک نمایید

Date

22 مرداد 1399

Tags

بانک اطلاعات توانمندسازی و اشتغال بیماران ام اس