تاریخچه

به نام خدا

تاریخچه تأسیس انجمن MS  ایران

از سالهای دور، حدود سال 1372 برخی از خانواده های محترم بیماران MS دراین اندیشه بودند تا در ایران نیز انجمنی جهت حمایت از این عزیزان تأسیس شود.
ایشان با مطرح نمودن این مسئله با متخصصین مغز و اعصاب و در پی آن، برگزاری جلسات متعدد، پایه های اصلی و اولیه تشکیل انجمن را پی ریزی نمودند بطوریکه سرانجام با پیگیری های مستمر سرکار خانم عسگری و سایر دوستان و نیز حمایت بنیاد امور بیماریهای خاص، در خرداد ماه سال 1377، انجمن کار خود را در مکانی کوچک در آن بنیاد محترم آغاز نمود و در سال 1378 نیز به عنوان یک تشکل غیر دولتی خیریه به ثبت رسید.
مکان انجمن نیز چند بار دستخوش تغییر شد تا اینکه نهایتاً در مکان فعلی مستقر گشت. اولین فعالیت انجمن برقراری امکان مشاوره رایگان اجتماعی و روانشناسی بود. پس از آن این نهال تازه روئیده توانست در جشنواره ها و نمایشگاههای بین المللی کتاب و نقاشی، حضور پیدا کند و با برگزاری چند مراسم مولودی خوانی، توجه خیرین را به خود جلب نماید. آرام آرام فعالیت انجمن گسترش یافت تهیه بروشورهای اطلاعاتی، پیگیری نیازهای دارویی بیماران، ثبت دقیق اطلاعات بیماران جهت تشکیل بانک اطلاعاتی، ارتباط با مراکز علمی دنیا، صدا وسیما، فدراسیون جهانی MS MSIF )، برپائی همایش های مختلف، تألیف، ترجمه و چاپ کتب و جزوات مربوطه، همکاری با چند طرح تحقیقاتی و راه اندازی بخش فیزیوتراپی، همگی نمونه هائی از رشد و توسعه این نهال نوپا می باشند.

- علاوه بر این اقدامات اساسی در جهت برخورداری داروهای بیماران MS از یارانه دولتی و به حداقل رساندن هزینه های درمان از افتخارات دیگر انجمن می باشند. تلاش برای تهیه وام مسکن و وام اشتغال ( با کمک ارگانهای ذیربط )، لوازم و مایحتاج زندگی، وسایل کمک حرکتی ( مانند ویلچر، دوچرخه ثابت، عصا و ....) را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.

- از رویدادهای مهم دیگر در تاریخچه انجمن MS ایران، تشکیل کمیته علمی بود که جهت پیگیری اهداف پژوهشی و آموزشی انجمن، تحقق یافت و متعاقب آن چاپ "دو ماهنامه پیام ام اس " بود که توانست اطلاعات علمی و تازه را به عزیزان مبتلا ارائه دهد.
در سال 1380 دو نماینده از جانب فدراسیون بین المللی MS  MSIF ) به ایران آمدند و پس از تأئید انجمن MS ایران توسط آنان، انجمن به عنوان عضو چهل و یکم فدراسیون پذیرفته و ثبت شد.


اکنون زمان آن رسیده است که صمیمانه از هیأت مؤسس، هیأت امناء، هیأت مدیره، اعضاء محترم کمیته علمی، پرسنل پرتلاش انجمن، ارگانها و سازمانها، بیماران عزیزی که ما را یاری نمودند، کلیه خیرین گرامی که پشتوانه مادی و معنوی انجمن می باشند، تمامی خیرین داوطلب و کلیه کسانی که با تلاش فراوان خود سختی ها و موانع را شخم زدند، بذرهای این انجمن را کاشتند و با الطاف خود آبیاری نمودند تشکر و قدردانی نمائیم. باشد که تمنای ما برای بهترین ها همواره بدرقه راه این عزیزان باشد.