جشنواره ها

فراخوان بخش داستان نویسی سومین جشنواره ادبی

فراخوان بخش داستان نویسی سومین جشنواره ادبی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری فیلمنامه را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید . از این رو، انجمن ام اس با افتخار از هنرمندان و هنردوستان سراسر کشور دعوت می کند تا در این رخداد هنری شرکت نمایند.

ادامه مطلب
فراخوان بخش فیلمنامه نویسی سومین جشنواره ادبی

فراخوان بخش فیلمنامه نویسی سومین جشنواره ادبی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری فیلمنامه را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید . از این رو، انجمن ام اس با افتخار از هنرمندان و هنردوستان سراسر کشور دعوت می کند تا در این رخداد هنری شرکت نمایند.

ادامه مطلب
فراخوان سومین جشنواره هنرهای سنتی و صنایع دستی
سمفونی لک لک ها

فراخوان سومین جشنواره هنرهای سنتی و صنایع دستی

انجمن ام اس ایران در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری خود به مناسبت روز جهانی ام اس، دومین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی را برگزار می نماید، بی گمان این جشنواره بستری است برای هنرمندان مبتلاء به ام اس و هنرمندان حامی انجمن ام اس ایران تا در کنار یکدیگر ندای امید و همدلی را به بلندای ایران زمین سر دهند.

ادامه مطلب
فراخوان بخش نقاشی سومین جشنواره هنرهای تجسمی
سمفونی لک لک ها

فراخوان بخش نقاشی سومین جشنواره هنرهای تجسمی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری نقاشی را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید .

ادامه مطلب
فراخوان بخش مجسمه سازی سومین جشنواره هنرهای تجسمی
سمفونی لک لک ها

فراخوان بخش مجسمه سازی سومین جشنواره هنرهای تجسمی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری مجسمه سازی را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید .

ادامه مطلب
فراخوان بخش کاریکاتور سومین جشنواره هنرهای تجسمی
سمفونی لک لک ها

فراخوان بخش کاریکاتور سومین جشنواره هنرهای تجسمی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری کاریکاتور را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید .

ادامه مطلب
فراخوان بخش عکس سومین جشنواره هنرهای تجسمی
سمفونی لک لک ها

فراخوان بخش عکس سومین جشنواره هنرهای تجسمی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری عکس را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید .

ادامه مطلب
فراخوان بخش تصویرسازی سومین جشنواره هنرهای تجسمی
سمفونی لک لک ها

فراخوان بخش تصویرسازی سومین جشنواره هنرهای تجسمی

انجمن ام اس ایران در نظر دارد جهت شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت به بیماری مولتیپل اسکلروسیس(ام اس) جشنواره سراسری تصویرسازی را با هدف معرفی ایده های نو و آفرینش های متفاوت و خلاقانه هنری، از ۲ تیر ۱۳۹۷ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در محل فرهنگستان هنر برگزار نماید .

ادامه مطلب