اخبار ام اس - آرشیو

فینگولیمود

اولین داروی تأئید شده برای ام اس کودکان ده ساله و بالاتر

سازمان غذا و داروی امریکا مجوز استفاده از داروی فینگولیمود را در ام اس کودکان ده ساله و بالاتر - نوع عود کننده – را صادر کرد. این اولین داروئی است که برای تجویز در این گروه سنی مجوز گرفته است.

ادامه مطلب