ورزش تای چی۲

ورزش تای چی۲

۰۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۵ کد : ۳۴۴
تعداد بازدید:۱۲۴
ورزش تای چی۲

ورزش تای چی و چی گنگ  ( Taiji & Qigong )
بخش دوم
در بخش قبل متوجه شدیم از دیدگاه طب سنتی چین ، آنچه در ما بیماری ایجاد میکند عدم تعادل انرژی در بدن است . این عدم تعادل انرژی میتوانست دلایل متعددی داشته باشد که مهمترین آنها استرس بود . استرس از این رو حائز اهمیت است که ادراک آن می¬تواند با ایجاد حالت¬های عاطفی منفی به طور مستقیم بر فرایندهای فیزیولوژیکی و الگوهای رفتاری تأثیر گذاشته و به این ترتیب سرمنشأ ایجاد بیماری جسمی باشد. نکته مهم درباره بیماری ام اس این است که طـی دو دهـه اخیـر روند رو به رشدی داشته است. هر چند علت شیوع مشخص نیست، اما بدون تردید عوامل محیطی از جمله استرسها بی تأثیر نیسـتند و شکی نیست که استرس و عوامل روانی در تشدید بیماری و بـروز حملات جدید نقش به سزایی دارند. بـرای بیمـاران مالتیپل اسکلروزیس آنچـه بیش از دارو و درمان هـای پیچیـده توصـیه مـیگـردد، دوری از اضطراب، استرس و تنشهای روانی است.
یک مؤلفه اساسی برای کاهش اثرات مضر استرس مزمن ، این است که بیماران را مشغول رفتارهایی کنیم که باعث کاهش برانگیختگی سمپاتیک و افزایش برانگیختگی پاراسمپاتیک شود؛ به عبارت دیگر، یاد دادن به آن‌ها مبنی بر اینکه چگونه در موقعیت‌های استرس زا آرام باشند. تای چی و چی گنگ آن دسته از تمرینات باستانی چینی هستند که در تعادل انرژیایی بدن ، تعادل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و در نتیجه کاهش استرس به ما کمک میکنند .
ادامه دارد ...
شاد باشید و سلامت .
مدیریت ورزشی انجمن ام اس ایران


نظر شما :