برگزاری جلسه مشترک باحضور جناب آقای سنندجی مدیر عامل محترم شرکت اتوبوس رانی تهران ومدیر عامل انجمن ام اس و مدیریت مشارکت مردمی

برگزاری جلسه مشترک باحضور جناب آقای سنندجی مدیر عامل محترم شرکت اتوبوس رانی تهران ومدیر عامل انجمن ام اس و مدیریت مشارکت مردمی

۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۲۱:۴۲ کد : ۲۵۸ اخبار تصویری اخبار انجمن
تعداد بازدید:۲۳۳
برگزاری  جلسه مشترک باحضور جناب آقای سنندجی مدیر عامل محترم شرکت اتوبوس رانی تهران ومدیر عامل انجمن ام اس و مدیریت مشارکت مردمی

در راستای اهداف  انجمن ام اس ایران وبمنظور بهره‌مند ی موثر از ظرفیت وپتانسیل حوزه حمل ونقل واتوبوس رسانی تهران جلسه مشترک باحضور جناب آقای سنندجی مدیر عامل محترم شرکت اتوبوس رانی تهران ومدیر عامل انجمن ام اس و مدیریت مشارکت مردمی تشکیل شد وضمن استقبال از طرح انجمن برای اطلاع رسانی بیماری ام اس در حوزه عمومی  مقرر شد:
1-روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی مسولیت هماهنگی رابرعهده خواهند داشت
2- تیم های اطلاع رسانی انجمن  جهت اطلاع رسانی در اکثرایستگاههای هدف مستقر خواهند شد
3-کلیپ های آموزشی،شامل،بروشور،پوستر ومنشن گرافی ،،جهت مشاهده مسافرین در محل تعیین شده اتوبوس ها قرار خواهد شد.

4-تیزر های حاوی معرفی انجمن ام اس با ابعاد مختلف جهت نصب دربدنه اتوبوس  اقدام خواهد شد.


( ۲ )

نظر شما :