- banner1
Close Me!

روزهای پر نشاط انجمن ام اس و جامعه ایران

این روزها انجمن ام اس ایران فعال تر و پر نشاط تر از قبل شده برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی در کنار برنامه های تفریحی و همچنین حضور در برنامه های تلویزیونی انجمن ام اس را پر از ترددتر از قبل کردهآخرین اخبار ام اس

اخبار انجمن

گالری تصاویر