- banner1
Close Me!

ورزش تای چی ممکن است به تعادل و قدرت مبتلایان به ام اس کمک کند

درمورد نقش ورزش تای چی در بیماری ام اس در گذشته مطالعاتی انجام شده بود که اغلب حاکی از اثرات مثبت آن در این بیماری بودند. اخیرا اثر این ورزش در گروه کوچکی از مبتلایان (25نفر) 75-18 ساله مورد بررسی قرار گرفت...آخرین اخبار ام اس

گالری تصاویر